AMAHUGURWA Y'UMWIMERERE

“NAWE HANGA AGASHYA”!

Ukeneye ubumenyi bwimbitse bugushoboza guhanga udushya no kudushyira ku isoko no mu bikorwa !

Tunejejwe no kubamenyesha ko ikigo CENTERS OF CREATIVITY AND INNOVATION Ltd-CCI gitanga amahugurwa y’umwimerere kandi adasanzweho mu Rwanda ku byerekeye « Guhanga agashya-Inovasiyo ». Ayo mahugurwa atangwa mu Kinyarwanda.  

Intego y’amahugurwa : Aya mahugurwa ashoboza abayahawe  guhanga udushya bityo bikabongerera umusaruro n’inyungu mu byo bakora, gukora imishinga yifitemo umwimerere n’udushya, gukemura ibibazo, kwihangira imirimo no guhora bavugurura ibyo bakora ndetse n’imikorere yabo. 

Iby’ingenzi biyakubiyemo: Imyumvire,, imyitwarire n’utumenyero njyabukire bishoboza guhanga agashya? Agashya ( Inovasiyo ) ni iki? Ibisabwa umuntu iyo ahanga agashya, Inzira na tekiniki bikoreshwa bahanga agashya ( Amahugurwa yubakiye ku myitozo n’ingero bifasha uhugurwa kurushaho gusobanukirwa)  

Igihe amara : Iminsi 5 kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu. ( Reba gahunda y’amahugurwa ( Nyakanga-Ukuboza 2022)  

Hehe?: Ku kigo CAEBPG mu Gatenga, gihereye hepfo ya BAR ISONGA

Uwahuguwe ahabwa icyemezo cy’uwahuguwe ( certificate) ashobora kwifashisha mu buryo bunyuranye..

Uruhare rw’uhugurwa : 30.000 Frws -50000 frws

 

GAHUNDA Y’AMAHUGURWA « NAWE HANGA AGASHYA« 

NYAKANGA-UKUBOZA 2022

UKWEZI

ICYUMWERU N’AMATALIKI             

ITSINDA

NYAKANGA 2022

Icyumweru cya 2:

11-15 Nyakanga 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

Icyumweru cya 4:

25-29 Nyakanga 2022  

KANAMA 2022

Icyumweru cya 2:

15-19 Kanama 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

Icyumweru cya 4:

29Kanama-2 Nzeli 2022  

NZELI 2022

Icyumweru cya 2:

12-16 Nzeli 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

 

 

Icyumweru cya 4:

26-30 Nzeli 2022  

UKWAKIRA 2022

Icyumweru cya 2:

10-14 Ukwakira 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

 

Icyumweru cya 4:

24-28 Ukwakira 2022  

UGUSHYINGO 2022

Icyumweru cya 2:

7-11 Ugushyingo 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

 

Icyumweru cya 4:

21-25 Ugushyingo 2022  

UKUBOZA 2022

5- 9 Ukuboza 2022

Itsinda rya mu gitondo : 8h00-13h00

Itsinda rya nyuma ya saa sita : 14h00-19h00

Kwiyandikisha :

Ushaka kwiyandikisha twandikire kuri email: cci@afrikanexus.org, Cyangwa se duhamagare kuri +250788408790, cyangwa se ukadusanga ku kigo CAEBPG Gatenga  mu masaha y’akazi.  

Rusine Alexis
Founder&CEO  of Centers of Creativity and Innovation Ltd